Akebakke

Om vinteren har vi en flombelyst akebakke ved siden av resepsjonen. Denne har tidsstyrt lys som en slår på ved å dreie på en bryter i bakken.

Bakken kan benyttes av alle og en må selv ha med akebrett eller sklimatter