Bestilingsbetingelse

1. ALMINNELIGE BETINGELSER:

Disse bestemmelsene gjelder som kontrakt for opphold på våre utleieenheter. Hensikten er å bringe klarhet i avtalte forhold på forhånd, slik at vi blir i stand til å betjene våre gjester på best mulig måte.

2. LEIETAKERS ANSVAR:

Leietaker/bestiller må være over 21 år, dette gjelder også for den som er ansvarlig på hytte under oppholdet.

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Husordensregler skal følges. Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro i området og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester i området.

Leietaker plikter å følge bestemmelser angående røyking og husdyrhold. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum kr 1.000,-.

Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker forplikter å betale utleier for ekstrakostnad som skyldes leietakers, medreisendes eller besøkendes adferd.

Før avreise forplikter leietaker å rydde inn- og utvendig og følge vaskeinstruksjonene. Dersom disse ikke følges vil leietaker bli fakturert for sluttrengjøring. Dersom leietaker ønsker at formidler skal rengjøre enheten må dette bestilles senest dagen før avreise. I slike tilfeller skal søppel tømmes og alle overflater ryddes.

Det oppgitte maksimum antall personer må ikke overskrides og boenheten må ikke benyttes til annet enn ferie- og fritidsformål, dersom ikke annet er avtalt.

Gjesten kan ikke bruke utleiehytten til annet enn det som er avtalt ved bestilling (vanligvis bruk som fritidsbolig), og må ikke la flere personer overnatte enn det som er avtalt. Det er ikke lov å sette opp telt, campingvogn eller musikkanlegg på tomten.

Støy og bråk som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Mellom kl 23 og 07 plikter gjesten å holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester.

Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller mangelfull rengjøring vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Vi forbeholder oss tilbakeholdsrett i gjestens eiendeler.

 

Vi gjør oppmerksom på at det av hygieniske årsaker ikke er tillatt med medbrakt dyne, pute eller sovepose i våre utleiehytter.

3. BETALINGSBETINGELSER:

Oppholdet vil bli forhåndsfakturert. Ved innbetalt forskudd aksepterer leietakeren nedenfor nevnte leievilkår. 25 % av leiebeløpet skal betales innen en uke etter at bestillingen har funnet sted. Restbeløpet må være innbetalt til oss innen 30 dager før ankomst. Kontrakten annulleres uten varsel om de ovennevnte betalingsfrister ikke overholdes. Dersom bestilling skjer senere enn 30 dager før ankomstdato, må hele leiebeløpet betales samlet.

4. AVBESTILLING:

Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 30 dager før ankomst, returneres forskuddsbetalingen, minus et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret er for tiden på NOK 300,-. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst beholder Vrådal Hyttegrend hele det innbetalte beløp.

5. ANKOMST og AVREISE:

På ankomstdagen kan normalt ikke hytta benyttes før kl 15. Avreise skal skje senest kl 11 på avreisedagen med mindre det ikke er avtalt annet ved bestilling.

6. HUSDYR:

Husdyr kan medbringes dersom det er avtalt ved bestilling. Det betales en avgift pr dyr pr natt. Avgiften er for tiden NOK 50.- Det er bare tillat med husdyr på hytte type 12-20.

7. SELVHUSHOLD:

Opphold er basert på selvhushold, dvs. at dynetrekk, laken, putevar og håndklær må medbringes og at hytta forlates rengjort og i samme stand som ved ankomst.
Rengjøring kan bestilles senest dagen før avreise.
Dersom sluttrengjøring utført av leietaker ikke er tilfredsstillende utført, ettersendes faktura til leietaker for sluttvask i henhold til prislisten.

Hytta skal ved avreise være grundig rengjort. Ved en eventuell mangelfull rengjøring kan et gebyr tilsvarende hva sluttrengjøring koste bli krevd før avreise, evt. etterfakturert.

Ved bestilling av sluttrengjøring skal følgende være gjort før avreise:

  • Hytten skal være ryddet
  • Evt. søl på bord, benker og gulv skal være vasket vekk
  • Oppvask skal tas
  • Søppel og tomgods skal fjernes fra hytta
  • Evt. leid sengetøy skal legges i yttergangen

Strøm er inkludert i leieprisen.
Søppel plasseres i avfallsdunker på anviste plasser

8. SKADER PÅ HYTTE OG INVENTAR:

Leietaker er ansvarlig for evt. skade som ikke skyldes normal slitasje. Ved forsikringsskade belastes egenandel leietaker.

9. FORBEHOLD/FORCE MAJEURE:

Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister.

10. RØYKEFORBUD:

Det er røykeforbud på alle våre hytter. Vi ber våre gjester om å respektere dette.

11. KLAGE:

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier. Dette må gjøres innen rimelig tid, slik at mangelen/feilen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten.